Finansiell rådgivning och kapitalförvaltning

Finansiell rådgivning och kapitalförvaltning

08-441 17 04
Kontakta ossE-post
  • Få bättre koll på din finansiella situation
  • Lev idag men planera för framtiden
  • Personliga förutsättningar
  • Arv- och efterlevandepension.
FörsäkringsrådgivningInvesteringsrådgivningKapitalförvaltningArv- och efterlevandepension.Pensionsplanering

Med dig i fokus.

Cynk erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning till privatpersoner, företagare och stiftelser över hela landet. Vi hjälper dig att fatta välgrundade beslut avseende försäkringar, investeringar, pensioner och sparande. Gemensamt för alla lösningar är att vår rådgivning bygger på relation- och individanpassning. Det innebär att det är du som bestämmer och sätter ramarna och graden av involvering. Oavsett om du har ett stort eller litet engagemang hos oss tar vi hänsyn till hela din situation. Det spelar ingen roll om det är ett privat sparande eller ett sparande via bolag, om det handlar om placeringar, pensioner, försäkringsskydd eller andra frågor som rör ekonomi, skatt eller juridik. Vi hjälper dig vart du än befinner dig i livet och ser till att det svåra blir enkelt och tydligt för dig.

Försäkringsrådgivning

Våra rådgivare går igenom dina försäkringar och kan i förlängningen rekommendera ett försäkringsskydd utifrån ditt kollektivavtal, familjesituation, boendeform och anställning. Tillsammans ser vi över vilken trygghet du är i behov av och vilka försäkringar du kan tänkas behöva. Alla bör regelbundet se över sitt försäkringsskydd eftersom livet är i ständig förändring. Ny anställning kan tex innebära ett förändrat försäkringsskydd.

Investeringsrådgivning

Att påbörja ett sparande och placera sina pengar kan vara både tids och kunskapskrävande. Cynk erbjuder spar och investeringsrådgivning där vi, utifrån dina behov, placeringshorisont, riskvilja och finansiella förutsättningar, skapar en placeringsportfölj med syfte att nå målen med ditt sparande.

Kapitalförvaltning

Cynks kapitalförvaltning­ skräddarsys helt efter din unika situation. Dina behov och önskemål, syn på risk och förväntad avkastning. Vi väljer bort standardlösningar och färdiga paket och fokuserar i stället på att skapa en förvaltningsmodell utifrån varje individs perspektiv. Vi tror på en relationsbaserad och individanpassad rådgivning och brinner för att ge våra kunder personlig, förstklassig service. För den som inte önskar vara delaktiga i investeringsbesluten erbjuder vi även diskretionär förvaltning där vi gemensamt tar fram ett mandat som passar just dig.

• Professionell rådgivning med hög personlig service
• Stort utbud av fonder, investeringsprodukter och förvaltningstjänster
• Expertis inom analys, förvaltning och förmögenhetsrådgivning
• Familjejuridik och skattejuridisk rådgivning via nära samarbetspartners

Arv- och efterlevandepension.

Efter en bouppteckning och arvskifte kan det uppstå frågor kring arv och utbetalning av efterlevandepension.

Cynk erbjuder personlig rådgivning där vi reder ut vilka pensioner som har efterlevandeskydd, vilka månatliga belopp och valbara utbetalningstider. Beroende på befintliga inkomster kan även din skattesituation påverkas. Vi utgår från din situation och hjälper dig planera och optimera uttagen av efterlevandepension.

Att ärva en större summa väcker ofta många frågor och valmöjligheter. Har jag nu möjlighet att förverkliga min dröm? Ska jag amortera på eventuella lån? Eller ge bort delar av arvet till barn eller barnbarn? Bör jag investera delar av pengarna?

Vi lär känna dig, dina behov, önskemål och drömmar. Utifrån din unika situation, riskvilja och målsättning med det ärvda kapitalet kan vi sedan ge förslag på lämpliga placeringar, förvaltningsformer och strategier.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Pensionsplanering

Vi sammanställer dina nuvarande pensionsförsäkringar vilket ligger till grund för pensionsplaneringen. Här sammanställer vi nuvarande pensionsförsäkringar, avsättningar, förvaltning, efterlevandeskydd och kan prognostisera kommande uttag. Inför din pensionsavgång och planeringen av pensionsuttag är det viktigt att du har koll på dina pensioner.

De olika delarna av pensionssystemet gör att det kan vara svårt att få en bra bild av sin framtida pension. Pensionerna kommer från flera olika håll och du kan dessutom ha tjänstepensioner från flera olika arbetsgivare. Vi hjälper dig att planera och jämföra olika uttagstider och vilka skatteeffekter de kan medföra.

Bra att veta

Tillsyn och tillstånd

Upptäck fler tjänster

Försäkringsinventering för privatpersonFörsäkringsinventering för företagFörsäkringsinventering för dödsboPensionsplanering